Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
BHXH Việt Nam - Chặng đường 20 năm đồng hành vì ASXH

BHXH Việt Nam - Chặng đường 20 năm đồng hành vì ASXH

20 năm qua, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực hợp tác với các tổ chức ASXH thế giới và khu vực, trên tinh thần học hỏi và chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT với các tổ chức thành viên.

 
 
Giá vàng