Đi tìm bí quyết của loại kem không bao giờ tan chảy

Trên thế giới, có một loại kem đặc biệt không bao giờ tan chảy, phải dùng dao chặt ra từ tảng kem lớn, và khi ăn, thực khách có thể sử dụng dao dĩa khi ăn.

Q.N (Theo Great Big Story, TRT World)