Nhà nước phải coi quỹ đất là nguồn lực phát triển kinh tế xã hội chứ không phải là mục đích thu tiền sử dụng đất tối đa bổ sung cho ngân sách nhà nước.

Nhà nước phải coi quỹ đất là nguồn lực phát triển kinh tế xã hội chứ không phải là mục đích thu tiền sử dụng đất tối đa bổ sung cho ngân sách nhà nước.

Của “toàn dân” là của ai?

Luật quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Quy định này cũng gần tương tự một công ty đại chúng thuộc sở hữu của các cổ đông, mỗi cổ đông nắm giữ số cổ phần bằng nhau. Tuy nhiên, các cổ đông có quyền trực tiếp thông qua điều lệ và bầu ban quản trị công ty, còn toàn dân chỉ có vai trò rất gián tiếp quyết định luật đất đai và bộ máy quản lý nhà nước. 

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn