Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng năng suất, phát triển với tốc độ cao hơn nhiều quốc gia khác.

Khi đại dịch Covid-19 còn kéo dài dai dẳng, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng năng suất, phát triển với tốc độ cao hơn nhiều quốc gia khác.

Chuyển dịch cơ cấu

Trong cuốn sách “Việt Nam hôm nay và ngày mai”, GS Trần Văn Thọ cho rằng, có hai mặt quan trọng cần chuyển dịch để nền kinh tế phát triển tới đây là cơ cấu lao động và cơ cấu doanh nghiệp.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn