Ngắm cầu đường sắt 117 năm tuổi ở Sài Gòn trước ngày phá bỏ

Cầu sắt Bình Lợi, cây cầu đầu tiên vượt sông Sài Gòn nối quận Bình Thạnh với quận Thủ Đức (TP.HCM), có tuổi đời 117 năm sẽ được tháo dỡ và thay thế bằng cây cầu mới.

Bùi Cảnh - Như Sỹ