Ngân hàng nhận đồ ăn làm thế chấp, cho khách hàng vay cả trăm nghìn đô

Tại ngân hàng này, khách hàng đặt đồ ăn làm vật thế chấp, và đổi lại, ngân hàng cho họ vay số tiền cần thiết để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Q.N (Theo Great Big Story)