Thế giới 7 ngày: Lời giải thích cho một thượng đỉnh không có tuyên bố chung

Tuần vừa qua, mọi sự quan tâm, chú ý của thế giới đồ dồn về Hà Nội - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Q.N (Video: Press TV, Sky News, AP, The Guardian...)