Tộc người kỳ lạ có 2 ngôn ngữ dành riêng cho đàn ông và phụ nữ

Ubang là cộng đồng duy nhất trên thế giới nơi đàn ông và phụ nữ có ngôn ngữ riêng. Nếu một người đàn ông nói nhầm sang tiếng của chị em, họ sẽ bị coi là ngớ ngẩn.
Video: BBC