10 năm sau đại dịch, con người sẽ sống như thế nào?

Sự kiện: Dịch COVID-19
Dịch Covid-19 dù phức tạp thế nào, rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc. Nhưng cách mà đại dịch này đã thay đổi thói quen, cách sống của con người sẽ vẫn luôn còn đó. 10 năm sau kể từ khi những ca bệnh đầu tiên được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc, thế giới sẽ vận hành như thế nào? Mọi người sẽ có cuộc sống ra sao? Video trên sẽ phần nào làm rõ hơn hình ảnh của một thế giới hậu đại dịch.

Q.N (Theo SCMP)