15 tỷ đồng đã đến tay U23 Việt Nam

VFF cho biết đến thời điểm này đã nhận được 15 tỷ đồng tiền mặt của các cơ quan, doanh nghiệp cá nhân thưởng của U23 Việt Nam và đội tuyển trực tiếp nhận 500 triệu.
Theo VTC