150 chiếc thuyền hơi vượt dòng nước xiết đến với đồng bào vùng lũ

Sự kiện: Việc tử tế
Khi bão lũ độ bộ miền Trung, những thành viên của CLB Thuyền hơi phía Bắc đã tiên phong mang 150 chiếc thuyền cứu nạn vào miền Trung chi viện. Hàng trăm hộ gia đình đã được nhóm hỗ trợ và giải cứu thành công.

Thùy Chi - Xuân Minh