1977 Vlog tiết lộ làm YouTuber giàu cỡ nào?

Sự kiện: Việc tử tế Zik Zak

Chia sẻ về con đường làm YouTuber, 1977 Vlog khẳng định sẽ luôn sáng tạo nội dung 'sạch', mang đến tiếng cười cho độc giả dựa trên những điều tử tế tốt đẹp.

Thực hiện: Thùy Chi - Xuân Minh