20 giây giải cứu em bé dưới gầm ô tô

Nhiều người đi đường đã cùng nhau nâng chiếc ô tô để giải cứu em bé 3 tuổi mắc kẹt bên dưới.

Nguồn: Newsflare