3 cách đưa đội bóng nhí Thái Lan ra ngoài, cách nào cũng đầy bất trắc!

Tuy đã được tìm thấy, nhưng việc đưa 13 thành viên bị mắc kẹt trong hang sâu ở Thái Lan là chuyện không hề đơn giản. Các chức trách đã đưa ra 3 phương án, tuy nhiên phương án nào cũng chứa những rủi ro nhất định, thậm chí có thể khiến các em thiệt mạng!
Q.N (Video: Royal Thai Navy, The Guardian, Reuters, World News)