Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, có 3 trường hợp thông tin tiêm chủng vắc xin Covid-19 bị sai sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung.

Thứ nhất, không có số Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân.

Thứ hai, sai định dạng số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Thứ ba, sai thông tin cá nhân cơ bản như: số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

Cũng theo hướng dẫn này, quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19 được thực hiện theo 3 bước. Cụ thể như sau:

Bước 1: Lập danh sách đối tượng tiêm chủng Covid-19 thường trú trên địa bàn bị sai thông tin thông qua chức năng lập danh sách trên nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Bước 2: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin sau đó chuyển danh sách này tới công an xã/phường để đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 3: Công an xã/phường ký, bàn giao danh sách cho Trạm y tế lưu trữ, cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Bước 4: Trạm y tế cập nhật lại thông tin cho các đối tượng bị sai và sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả:

+ Không có hoặc sai định dạng số CMND/CCCD: Nhập danh sách từ tệp excel.

+ Sai thông tin cá nhân: Chỉnh sửa trực tiếp trên nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Cơ sở tiêm chủng hằng ngày kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vắc xin. Riêng cơ sở tiêm chủng thuộc Bộ Y tế, Bộ, ngành, tuyến tỉnh, huyện ký xác nhận hộ chiếu vắc xin không phải xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19.

Linh Giao

4,1 triệu người TP.HCM sắp được cấp hộ chiếu vắc xinSáng 7/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 4.124.156 hồ sơ được gửi đến công an phường/xã để được xác thực và cấp “hộ chiếu vắc xin”. Trong khi đó, toàn TP có tổng số  4.481.992 hồ sơ cần xác thực. Như vậy, đến nay thực hiện được 92%.