34 người vất vả chăm sóc 1.500 động vật ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn mùa dịch

Sự kiện: Dịch COVID-19
Suốt 5 tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Thảo Cầm Viên phải đóng cửa, không có khách tham quan, chỉ có 34 nhân viên được chọn ở lại, thực hiện "3 tại chỗ" để duy trì hoạt động, chăm sóc đầy đủ cho chim, thú.

Đình Tuyến - Lê Thảo