9x sáng chế lò hóa vàng đa năng không khói, bụi

Sự kiện: Việc tử tế
Với giá thành chỉ từ 750.000, chiếc lò hóa vàng đa năng không gây ra khói, bụi trong quá trình sử dụng như lò truyền thống.

Thùy Chi - Xuân Minh