Ai Cập "phù phép" đưa Đại lộ Nhân sư 3000 năm tuổi về thế kỷ 21

Đại lộ Nhân sư với niên đại 3.000 năm tuổi đã được Ai Cập đưa về thế kỷ 21, trong một buổi lễ hoành tráng diễn ra vào ngày 25/11.

Q.N (Theo CBS | Video: CBS, AJ...)