Ai có thể đo được tốc độ của anh ấy không?

Lần đầu chứng kiến, nhiều người còn không biết anh ấy vừa làm gì nữa. Tội cho cô gái ấy!


Theo DV