Ấm lòng hình ảnh cụ bà 'cõng' bao quần áo và mì tôm gửi ủng hộ miền Trung

Sự kiện: Việc tử tế
Hình ảnh cụ bà lưng còng chống gậy, khệ nệ 'cõng' bao tải quần áo, mì tôm gửi cứu trợ miền Trung khiến cộng đồng mạng xúc động.
Nguồn Facebook@nghia quangngai