Ăn xin thời ... quẹt thẻ

Bạn sẽ khó mà từ chối một người ăn xin với câu "xin lỗi, không có tiền lẻ" vì hiện họ đều ăn xin theo kiểu công nghệ hiện đại, khó mà từ chối.


Nguồn clip: FB