Anh chồng nghịch dại khi vợ đang ngủ và cái kết

Vợ đang say giấc, anh chồng vác cả gạch dọa "tẩn" vợ hay mang cả trứng sống đập thẳng vào mặt khiến cô nàng "lên cơn" đánh cho không thương tiếc... khiến người xem cười rung rốn.


Nguồn clip: Facebook