Anh nông dân 'hô biến' hàng trăm lốp xe cũ thành chậu kiểng độc đáo

Bằng cách tận dụng những vỏ xe cũ anh Út Em đã tạo ra những chậu kiểng bằng vỏ xe vô cùng bền đẹp, góp phần nhỏ bảo vệ môi trường.

Quang Đăng