Bà Dương Thị Bạch Diệp bị đề nghị mức án tù chung thân

Viện Kiểm soát nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức án đối với bà Dương Thị Bạch Diệp là tù chung thân, ông Nguyễn Thành Tài từ 5-6 năm tù.

Đình Tuyến