Ba giờ ‘thần tốc’ dựng bệnh viện dã chiến truyền nhiễm ở Bắc Giang

Sự kiện: Dịch COVID-19
Sau khi có chỉ đạo của Bộ quốc phòng, 2 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm được cấp tốc triển khai tại hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Kiên Trung - Vũ Điệp - Đình Hiếu