Ba Lan: Cô lập thành công tế bào ung thư vú

Các nhà khoa học Ba Lan đã thành công trong nghiên cứu cô lập tế bào ung thư vú.
Theo VTV