Bắc Giang cách ly xã hội thêm 3 huyện hơn 500.000 dân

Sự kiện: Dịch COVID-19
UBND tỉnh Bắc Giang cách ly xã hội thêm ba huyện Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam với khoảng 554.000 cư dân, từ 0h ngày 19/5.

Đình Hiếu - Kiên Trung - Vũ Điệp