Bắc Kinh đã làm gì để chiến thắng trong cuộc chiến với bụi mịn PM 2.5?

Sau khi 'tuyên chiến' với ô nhiễm không khí, Bắc Kinh đã tiến hành một loạt các hành động để giảm thiểu bụi mịn PM2.5, trong đó có việc thiết lập mạng lưới quan trắc tinh vi, với mật độ cao trên toàn thành phố. Không những vậy, hệ thống này còn được kết nốt với các cơ quan chức năng, các bộ phận thực thi pháp luật để có thể phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm.

Q.N (Theo Ccacoalition.org)