Bài học cuộc đời: Lời tiên tri tự đúng

Bạn có tin vào những lời tiên tri? Trong series Bài học cuộc đời hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về những hệ lụy liên quan đến lời tiên tri và vai trò của niềm tin trong cuộc sống.