Bài học cuộc đời: Nắm bắt cơ hội

Trên thực tế cuộc sống, không phải ai cũng biết cách nắm bắt cơ hội. Khi đủ kiến thức và kĩ năng, chúng ta không những có thể nắm bắt cơ hội mà còn có thể tạo ra chúng.