Chính phủ muốn giảm thuế VAT từ 10% còn 8%; Thêm 4 ca nhập cảnh Việt Nam nhiễm Omicron; Vật thể lạ từ trên trời rơi xuống cánh đồng ở Phú Thọ… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ

Đó là một trong những nội dung nằm trong Quy định số 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ vừa được ban hành. Quy định số 50 nêu rõ mục tiêu phấn đấu cơ cấu, tỉ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp theo hướng: Cán bộ trẻ dưới (45 tuổi đối với Trung ương; dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên; tỉ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn... Cũng theo Quy định này, các cán bộ quá tuổi quy hoạch hoặc bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch sẽ đương nhiên bị đưa ra khỏi quy hoạch.