Bạn tốt là những đứa luôn khiến bạn... "sấp mặt"

Những đứa chuyên gây phiền phức cho bạn thực ra lại là những đứa "bạn thân" nhất của bạn.


Theo Dân Việt