Bangladesh: Nô nức nhập học ở ngôi trường đầu tiên cho người chuyển giới

Tại Bangladesh, người chuyển giới bị gạt ra khỏi xã hội và không được phép theo học ở trường học các cấp. Giờ đây, tình hình đã có cải thiện đáng kể khi ngôi trường đầu tiên dành cho những người này vừa được đưa vào vận hành.

Q.N (Theo SCMP)