Bão cát 100m tấn công thành phố ở Trung Quốc như trong phim 'Xác ướp'

Một cơn bão cát kỳ lạ đã quét qua thành phố Trương Dịch, nằm ở phía tây bắc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. ‘Bức tường cát’ ước tính cao 100m đã quét qua thành phố như một con quái vật xuất hiện trong những câu chuyện thảm họa.

Video: China Spotlight