Như nhiều buổi tối khác, tiếng anh Quang chửi vợ con lại oang oang trong con ngõ nhỏ của Hà Nội, khi chị Huệ - vợ anh bảo chồng đưa tiền đi chợ.

Như nhiều buổi tối khác, tiếng anh Quang chửi vợ con lại oang oang trong con ngõ nhỏ của Hà Nội, khi chị Huệ - vợ anh bảo chồng đưa tiền đi chợ.

Chị Huệ đã nghe hàng trăm lần những câu chửi thô tục từ miệng chồng, mỗi khi chị đề cập đến chuyện tiền nong.

Sống với nhau hơn 20 năm nay, chưa lần nào anh Quang (làm thầu xây dựng) chủ động đưa tiền cho vợ chi tiêu trong nhà.