Bão số 4 giật cấp 11 đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình, gây mưa rất to

Bão số 4 (Podul) đang có dấu hiệu lệch Nam, tâm bão có thể đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình thay vì Thanh Hóa, ảnh hưởng trên một dải rộng.

Đình Hiếu