Bảo vệ đang say giấc suýt bị kẻ lạ mặt thiêu sống

Cảnh ớn lạnh khi một nhân viên bảo vệ đang ngủ say bị kẻ lạ mặt phóng hỏa giường nằm.
Theo Newsflare