Barie chắn đường bị kẹt khiến ô tô bị vỡ kính chắn gió nhiều lần

Thanh chắn barie tụt lại được 2/3 thì bị mắc kẹt khiến xe ô tô đi qua trạm tông trúng và bị vỡ kính chắn gió

Video: Liveleak