Bắt 2 tàu cá vận chuyển lậu 130.000 lít dầu DO trên biển

Ngày 14/6, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa bắt giữ 2 tàu vận chuyển lậu khoảng 130.000 lít dầu DO trên biển.

Đình Tuyến - Hà Phương - Công Tuấn