Bất bình với kỳ tuyển dụng lớn nhất thế giới, cả nghìn ứng viên đốt tàu hỏa

Hàng nghìn thanh niên ở Ấn Độ đã phóng hỏa đốt các toa tàu và chặn một số tuyến đường sắt để phản đối việc họ cho là bất bình đẳng trong tuyển dụng của ngành này.
Q.N (Theo Reuters)