Bất lực trước tình trạng dân vượt rào xuống hồ Tây tắm

Mới đầu hè, tình trạng người dân vượt rào xuống hồ Tây tắm giái nhiệt lại diễn ra, bất chấp lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở.

Đình Hiếu