Bất lực với các 'chợ' ma túy ở Hóc Môn

Dù UBND TP.HCM đã chỉ đạo huyện Hóc Môn dẹp các “chợ” ma túy trên địa bàn nhưng các điểm tiêm chích ma túy vẫn nhộn nhạo.


Theo Pháp luật TP.HCM