Không rõ gặp rắc rối gì nhưng một người đàn ông Trung Quốc đã ngồi hơn một ngày trên nóc một cao ốc ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã ném rất nhiều tiền mặt xuống đất.

Lê Nguyễn