Đang cần đẩy nhanh tiến độ các dự án nhưng lại thiếu vốn quá nhiều, phải làm cầm chừng và chưa biết tháo gỡ ra sao.

Ông Nguyễn Minh Nhật, Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết, DN bất động sản phát triển dự án dựa trên các nguồn vốn sau: vốn sở hữu, vốn vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, cổ phiếu và huy động từ khách hàng...

Trong đó, vốn chủ sở hữu theo quy định tại luật Đất đai rất thấp, chỉ chiếm từ 15-20%. Còn 80-85% phải huy động từ các kênh khác. Hiện tất cả các kênh huy động vốn đều vướng. Các ngân hàng đang siết chặt cho vay DN bất động sản, phát hành trái phiếu, cổ phiếu gặp khó bởi những hiện tượng tiêu cực vừa xảy ra. Thông tin ngân hàng siết tín dụng cũng góp phần làm ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, khiến nguồn vốn huy động từ người mua cũng bị ách tắc. Tín dụng là bệ đỡ, là mạch máu, bình oxy của thị trường bất động sản. Không tiếp cận được nguồn vốn này, DN gần như ngộp thở.