Bên trong Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng

Sự kiện: Dịch COVID-19

Bệnh viện dã chiến đầu tiên của Việt Nam được xây dựng theo mô hình lắp modul vừa được đơn vị thi công bàn giao cho UBND TP Đà Nẵng quản lý và điều trị phòng chống dịch Covid-19.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức