Bên trong các khu tiếp nhận điều trị hơn 1.000 bệnh nhân từ BV Việt Đức

Sự kiện: Dịch COVID-19
Có 1.054 bệnh nhân từ bệnh viện Việt Đức chuyển về các cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân này sẽ được tiếp nhận, điều trị như thế nào?

Đình Hiếu