Bên trong xe chuyên dụng kiểm tra an toàn thực phẩm có gì đặc biệt?

Khám phá xem bên trong chiếc xe xét nghiệm an toàn thực phẩm của UBND thành phố Hà Nội có gì đặc biệt?
Theo VTC1