Bến xe ở Hà Nội phòng dịch Covid-19 như thế nào?

Sự kiện: Dịch COVID-19

Bến xe khách ở Hà Nội đang tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như phun thuốc khử khuẩn, hướng dẫn hành khách khai báo y tế.

Đình Hiếu