Bệnh nhân K. dương tính Covid-19, cách ly 2 khu vực ở quận 9

Sự kiện: Dịch COVID-19
Ngày 29/12, các cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly, phong toả hai khu vực ở quận 9, do liên quan tới ca mắc Covid-19 mới tên K.

Đình Tuyến