Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai mới đi vào hoạt động

Chiều 21/10, Khu khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam chính thức đi vào hoạt động

Thực Hiện: Đức Yên - Bạt Tuấn